design - concepts - sculptures - visuals

Conceptontwikkeling

 Imagineering is creativiteit vanuit een analytische benadering om nieuwe belevingsconcepten te creëren. Er wordt gewerkt 
met de vaste A-B-C-D Imagineering cyclus. 

A - Analyse en aandacht

De analyse fase vormt het fundament voor het creatieve proces. Afhankelijk van uw vraag of opdracht maken wij een
analyse van de doelgroep, de markt, trends en/of de huidige situatie. 

B - Broeden en brainstormen

Tijdens de brainstorm fase wordt de visie vormgegeven. Deze visie wordt gebruikt als leidraad voor het concept of idee.
Op deze manier wordt er draagkracht gecreëerd voor het concept. Aan de hand van creatieve technieken genereren we
een stapel ideeën. We denken in deze fase out of the box, niets is gek genoeg. 

C - Concept en Creatie 

Dit is de fase waar alle stukjes op zijn plek vallen. Dan wordt het kaf van de koren gescheiden. Alle goede ideeën uit de
brainstorm fase worden hier uitgekristalliseerd en bij elkaar gebracht tot een aansprekend verhaal. Dit verhaal, ook wel
storyline genoemd, biedt concrete handvatten voor de te realiseren beleving. 

D - Design

In de design fase wordt de vertaalslag gemaakt van het concept naar het definitieve product. Het product wordt hier
concreet en gedetailleerd omschreven. Afhankelijk van de door u verstrekte opdracht worden samenwerkingspartners
en leveranciers bijeen gebracht om het concept realiseerbaar te maken.